Wikia


Tower of Storms

De Tower of Storms

De Tower of Storms (Ook bekend als de Tower of Krolmir) is een groot vernietigbaar gebouw, die men kan vinden in de Iron Concourse in Ulduar. Er wordt gezegd dat de kracht van Thorim éénmaal gebruikt is, en dat het een geheel continent tot stof deed vergaan.

EffectEdit

Indien niet vernietigt, geeft deze toren een buff aan de Flame Leviathan tijdens de encounter. Er komt ook een constante stroom van Steelforge Defenders uit, tot de toren is vernietigt.

32px-Spell Holy RuneTower of Storms

Health verhoogt met 50%.

Fysieke schade verhoogt met 25%.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki