Wikia


Ranged kan verschillende dingen betekenen in World of Warcraft:

  • Een bijvoegelijk naamwoord om een wapen, spreuk of vaardigheid dat hoofdzakelijk met een grote afstand tot je vijand wordt gebruikt aan te geven.
  • Ranged kan ook een class omschrijven wiens vaardigheden voor het grootste deel met een actieratius worden uitgevoerd. Voor het tegenovergestelde van ranged, zie melee.
  • De Ranged equipment slot op het character info scherm of paper doll.

Ranged wapensEdit

Typische ranged wapens omvatten:

Ranged classesEdit

Typische ranged classes omvatten:

Zie ookEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki