Wikia

WoWWiki

Ragefire Chasm

609pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

Dit is de eerste dungeon voor de Horde die nog niet echt moeilijk te noemen valt.

Hij geeft de eerste goede drops voor level 12-16.

Vroeger was hij nouwelijks toegankelijk voor Alliance spelers. Door de handige hulp tool is dat wel anders geworden.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki