Wikia


Northshire Vineyards Cata

Northshire Vineyards in vlammen

De Northshire Vineyards zijn gelegen net ten noordoosten van Northshire Abbey in Elwynn Forest. Ze worden aangevallen door de troepen van de Blackrock clan.

GeschiedenisEdit

De wijngaarden waren oorspronkelijk overgenomen door de agenten van het Defias Brotherhood en hun leider, Garrick Padfoot. Het was hier dat human spelers hun eerste ontmoeting met het Brotherhood hadden, tegen hun handlangers vechtend en gestolen eigendom van Milly Osworth terughalend.

Northshire Vineyards

Northshire Vineyards voordat de Blackroc Orcs neerdaalden in het gebied

Patches en hotfixesEdit

  • Cata-Logo-Small Patch 4.0.3a (2010-11-23): Gebied nu verbrand door Blackroc Orcs, en Brotherhood heeft het gebied verlaten
  • Wrath-Logo-Small Patch 3.3.0 (2009-12-08): Defias Brotherhoods in het gebied zijn gedaalt van hostile naar neutral

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki