Wikia


Hall of Arms (Northshire).jpg

De Northshire Abbey Hall of Arms

Voor de subzone van Tyr's Hand Abbey, zie Hall of Arms (Tyr's Hand).
Voor de subzone van Ironforge, zie Hall of Arms.

De Hall of Arms vleugel van Northshire Abbey, gelegen in Northshire Valley in Elwynn Forest, is thuis van zowel de paladin en warrior trainers voor de minst ervaren van de Stormwind Leger recruten. Het is gesitueers ten zuiden van de Main Hall, en de Library Wing licht aan de tegenovergestelde kant van de Abdij.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki