Wikia


(De Titans en de vormgeving van het universumSargeras en het verraadDe Old Gods en de ordening van Azeroth)


Niemand kent de precieze oorsprong van het universum. Toch is het duidelijk dat een ras van machtige wezens orde kwam brengen in de verschillende werelden. De Titans, kolossale metaalkleurige goden, verkenden het pasgeboren universum en gingen er aan het werk. Ze schiepen bergen en zeeën; ze gaven de werelden vorm door orde in de chaos te brengen. Ze schiepen primitieve rassen die dienden om de integriteit van hun respectievelijke werelden te vrijwaren. Onder leiding van het Pantheon brachten de Titans orde in de miljoenen werelden van de Great Dark Beyond. Van oudsher stond het Pantheon vijandig tegenover de laaghartige wezens in de Twisting Nether. Het waren Demons die het leven wilden vernietigen en de energiën van het universum verteren. De goedaardige Titans worstelden om een manier te vinden om een einde te brengen aan de constante dreiging van deze wezens.


Bron: 'Mythology of the titans', het in-game boek van World of Warcraft.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki